Oferta

Tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione:

» prawne: umowy, pisma procesowe, akty notarialne, akty stanu cywilnego,
» biznesowe: korespondencja biznesowa, sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe,
» techniczne: dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, karty charakterystyki,
» informatyczne: lokalizacja oprogramowania, dokumentacja wdrożeniowa, podręczniki użytkownika,
» medyczne: wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego.

Tłumaczenia ustne:

» rozmowy handlowe,
» czynności notarialne,
» szkolenia,
» formalności w urzędach.

Cennik

Tłumaczenia pisemne zwykłe

40-50 zł za 1 stronę przeliczeniową

(a 1800 znaków ze spacjami)

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

40-50 zł za każdą rozpoczętą stronę przeliczeniową

(a 1125 znaków ze spacjami)

Tłumaczenia ustne

120-130 zł za 1h (minimalny rozliczony czas 2h)

40-50 zł za każdą rozpoczętą stronę przeliczeniową

(a 1125 znaków ze spacjami)Indywidualna wycena na życzenie klienta.
Zlecenia lokalizacji oprogramowania wyceniane indywidualnie w zależności od stosowanego narzędzia CAT.
Rabaty dla stałych klientów.