OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRANS-LINGUA Anna Stencel z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 64-600 Oborniki, tel. 606 328 524, e-mail: office@translingua.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego i będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia i nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie, który nie koliduje z procesem realizacji zlecenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.